UMÍME IMPLEMENTOVAT TECHNOLOGII SIGFOX PRO VAŠE ŘEŠENÍ.

MÁME ZKUŠENOSTI S ODEČTY VODOMĚRŮ, PLYNOMĚRŮ A ELEKTROMĚRŮ BEZDRÁTOVÝMI TECHNOLOGIEMI, SIGFOX PŘINÁŠÍ ZJEDNODUŠENÍ KONCEPCE A VÝRAZNÉ ZJEDNODUŠENÍ REALIZACÍ AMM/AMR V PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH.

VYUŽIJTE NAŠICH DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ S BEZDRÁTOVÝMI ODEČTY A VÝVOJEM ZÁKAZNICKÝCH TELEMETRICKÝCH SÍTÍ.

 

SigFox

Průmyslový internet věcí (bez internetu)

Technologie SIGFOX umožňuje provádět jednoduché realizace telemetrických sítí, kde jednotlivé prvky jsou rozptýleny v rámci větší plochy. Může to být rozsáhlý výrobní závod, i celá Evropa.

SIGFOX používá "Ultra Narrow Band" jako radiovou technologii pro připojení jednotky k celosvětové síti. Základní výhodou je zajištění snadno škálovatelné, vysokokapacitní sítě, s velmi nízkou spotřebou energie, při zachování jednoduché a snadno implementovatelné hvězdové architektuře využívající buňkovou infrastrukturu srovnatelnou s GSM.

Technologie sítě

Síť pracuje v celosvětově dostupných ISM pásmech a umožňuje spolupráci s jinými technologiemi v těchto pásmech dle definic ISM. Technologie je navržena tak aby byla zajištěna činnost bez jakého kokoli rizika kolizí s jinými radiovými systémy a zajišťuje dostatečnou kapacitu při rozšiřování sítě.

Příklady využití

Odečty měřidel, AMM, AMR

 • Snadná realizace odečtových sítí
 • Kontrola úniků nebo neoprávněných odběrů
 • Lokalizace osob na pracovišti, případně ve vyhrazených prostorech.
 • Lokalizace výrobku ve výrobním procesu

 Smart Cities

 • Možnosti přenosu informací o parkovacích místech
 • Měření zaplněnosti odpadkových košů
 • Dopravní měření, zasílání statistik z autonomních měřících bodů ve vozovce, apod.

Výrobní závody a jejich prostory

 • Telemetrické aplikace, měření teplot, vlhkostí, osvětlení
 • Využití autonomních bateriových jednotek sbírajících požadovaná data.
 • Měření odběru energií u jednotlivých strojů

 Zemědělství

 • Bateriové dočasné měřiče teploty půdy, vlhkosti nebo pH.
 • Závlahové měření, telemetrie pro závlahové stanice.
 • Sledování hospodářských zvířat, poskytování základní informací.

 Zakázkový vývoj

 • Dle Vašich konkrétních požadavků a potřeb, kombinace s technologiemi RTLS, sběrem dat, cloudovými službami, aj.

 

 

VLASTNOSTI

Plošná telemtrická technologie

 • Technologie SigFox je plošným způsobem pro přenos malých objemů dat z telemetrických jednotek, měřidel nebo řízených celků prostřednictvím bezdrátové sítě SIGFOX při minimálních energetických nárocích.

Bateriové napájení a nízká spotřeba energie

 • Koncové body mohou být díky minimální spotřebě okolo bateriově napájeny, přičemž životnost takového zařízení je 10 let při několika odečtech denně.

Pokrytí

 • Technologii v rámci ČR plošně provozuje společnost T-Mobile, v rámci Evropy lze provozovat roaming.

Kompletní přenos dat

 • Data jsou prostřednictvím sítě SIGFOX ukládána do cloudu, následně je uživatel může libovolně využívat a předávat si do svých uživatelských systémů prostřednictvím zabezpečeného internetu.

Výborná ekonomie

 • Pořizovací i provozní náklady na jedno měřící místo jsou velmi nízké. Hlavní výhodou je plošné pokrytí prostřednictvím stávajících operátorů sítě SIGFOX – není třeba budovat vlastní telemetrickou síť.

Další informace:

pdf Datasheet - Technologie SigFox

phone  +420 774 678 674

mail  info @ raulia.cz

    SigFox