Společnost RAULIA se specializuje na poskytování poradenství a business integrace v oblasti průmyslového internetu věcí, elektronizace výrobních procesů, zavádění konceptů Průmyslu 4.0, AutoID a RTLS řešení nebo měření a sběru dat.

 

Zaměřujeme se spíše na hardware a jeho vhodnou implementaci v průmyslovém prostředí.

Celkově se snažíme navrhovat moderní technologická řešení pro zajištění vysoké provozní spolehlivosti a robustnosti.

 

ZPŮSOBY PRÁCE

- Uvědomujeme si rizika, jsme schopni převzít odpovědnost za výsledky.
- Naše práce je jasná, systematická a jednoznačná.
- Naši práci umíme předat realizačním týmům a dohlédneme nad úspěšným dokončením.
- Nebojíme se ani projektového vedení v oblasti průmyslu 4.0, elektronizace výroby, měření a sběru dat.
- Zakládáme si na obecných hodnotách a principech. Často na "selských rozumech".

 

Jako konzultanti řešení "Průmyslu 4.0" se snažíme trvale podporovat naše klienty v jejich strategiích, (re)konstrukcích výrobních procesů, a s plánováním a řízením projektu přeměny na elektronickou formu řízení výroby a výrobních toků.

Jsme AutoID integrátor (s hlavním zaměřením na technologie HF a UHF RFID), navrhujeme, a předáváme k realizaci vlastní řešení vedoucí k zlepšení a inovaci výrobních a obchodních procesů. Nabízíme konzultační služby v oblasti měření a sběru dat včetně monitoringu energií.

Spojujeme naše technicky zaměřené poradenství s dlouhodobými odbornými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi v průmyslu. Snažíme se pochopit Vaše podnikání a technologie a cíl inovace. 

Cílem naší práce jsou vždy jasné a systematické výsledky, na které se snadno naváže praktická realizace, kterou můžeme provést v oblasti hardware nebo zastřešit prostřednictvím našich partnerů na poli software. Naše stávající aktivity jsou především ve výrobních závodech, v oboru měření energií a dopravě. 

Společnost RAULIA byla založena pro integraci skupiny konzultantů s dlouhodobými zkušenostmi a chutí do nových úkolů. Nebojíme se převzít odpovědnost za naši práci a výsledky.

 

ZÁSADY A NAŠE MOTIVACE K PRÁCI

- Jistotou ve současném moderním světě, je změna. Schopnost přežít a prosperovat závisí na flexibilitě a ochotě neustále se přizpůsobovat měnícímu se světu.
- Naše podnikání je založeno na úspěchu našich lidí. Snažíme se poskytovat vždy vynikající výsledky pro naše klienty.
- Snažíme se zaměřit na podstatné, ale zároveň chceme znát každý detail sledovaného procesu.
- Důvěra, pravda a respekt jsou pro nás základem každé spolupráce.
- Zdravý rozum a instinkty jsou mnohem důležitější než naučená moudra.
- Nesnažíme se jít s davem. Snažíme se připravit individuální nabídku, pro Vás optimální.
- Jsme si vědomi možnosti vzniku chyby - umíme ji přijmout. Jen ten, kdo nic nedělá nic nezkazí.
- Vyslechneme Vás a poslechněte si naše rady. Společně mějme odvahu pro rozhodnutí.

 

on1