ELEKTRONIZACE VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE ZÁKLADEM PRO ELIMINACI CHYB A LEPŠÍ TRACEBILITU PRODUKTU VE VÝROBĚ I DALŠÍHO ŽIVOTA. SOUČÁSTÍ JE I ELEKTRONIZACE VÝROBNÍCH NÁVODEK A POSTUPŮ PRO JEDNOZNAČNÉ INFORMOVÁNÍ OPERÁTORŮ VÝROBY.

 
 

Elektronická dokumentace výrobku

Je základním stavebním prvkem lepší efektivity práce a jednoduššího zpracování dat ze životního průběhu výrobku.

4 základní roviny pohledu

Na výrobní proces většiny produkce lze nahlížet v několika rovinách

pohled výrobní: vyrobit co nejvíce a nejrychleji

 • pohled výrobní: vyrobit co nejvíce a nejrychleji
 • pohled kvalitářský: udržet řádnou kvalitu
 • pohled údržby: minimalizovat prostoje
 • pohled technologie: využívat efektivně lidských zdrojů a moderních postupů

Vize Industry 4.0

Cílem koncepce Industry 4.0 je rozvniutí myšlenek IoT do při plánování výroby, stavby výrobních linek do konceptu řešení továrny. Z pohledu elektronizace výroby se jedná zejména o zavádění elektronických výrobních postupů, lepší tracebility produktu, možnosti sledování výrobních operací a jejich výsledku, evidence pracovíků, kteří se na výrobku podíleli pro možnost eliminace lidského faktoru.

Komplexní řešení

Maximalistické řešení elektronizaované výroby může zahrnovat obrovský soubor postupů. Například

 • přihlašování pracovníků ke svým operacím pomocí přístupových karet,
 • elektronická validace - "razítkování" správně provedených operací na základě výstupů technologie,
 • snímání nebo tisk čárových a maticových kódů podkompletů výrobku 
 • sledování výrobního postupu výrobku
 • spouštění vhodných programů do jednotlivých výrobních nástrojů
 • a mnohé další dle konkrétního výrobní technologie
 

VLASTNOSTI

HW pro sběr dat a řízení akčních čelnů

 • Základěm libovolné regulace je sběr dat a jejich zpracování. – poskytujeme HW pro libovolné úlohy sběru dat.
 • Na základě sbíraných informací lze pomocí akčních členů řídit jednotlivé výrobní procesy.
 • Jednotlivé snímače i akční členy umíme propojit intelignetní sběrnicí pro zjednodušení realizace kabeláže a snížení nákladů na řešení
 • Pro vizualizace jednotlivých úkonů využíváme dotykové HMI rozhraní – panelové počítače

 SW řešení pro elektronizaci dokumentace

 • Spolupracujeme se společnostmi, které nám umožňují realizovat kompletní dodávku systému včetně zpracování a vyhodnocení dat.

 Vizualizace pracovního procesu ve výrobě

 • HMI terminály pro pracovníky
 • AndOn panely pro přehled výroby z různých pohledů.

 Datové modelování

 • Na základě sbíraných dat jsme schopni ve spolupráci s výzkumnými ústavy realizovat prediktivní informace a to i v real-time řešení.

Další informace:

pdf Datasheet - elektronizace výrobní dokumentace

phone  +420 774 678 674

mail  info @ raulia.cz

pu2a    pu2b