MÁME ZKUŠENOSTI S REALIZACEMI DRÁTOVÝCH I BEZDRÁTOVÝCH MĚŘÍCÍCH SÍTÍ PRO SBĚRY ENERGETICKÝCH DAT A SPOTŘEB ENERGIÍ. UMÍME PŘIPOJIT STÁVAJÍCÍ MĚŘIČE NEBO INSTALOVAT VLASTNÍ MĚŘENÍ ENERGIÍ V LIBOVOLNÉM ROZSAHU.

 
 

Měření spotřebovaných energií pro přesnou kalkulaci výrobních nákladů

Častým problémem výrobních procesů jsou nejasné spotřeby energií požadovaných výrobním procesem. Často dochází k nevhodnému využívání strojů, různým prostojům, které mohou způsobit nehospodárné využití energií často ve velkém objemu.

Identifikace poruchy energetické sítě

Druhou výhodou detailního měření energií je snadná identifikace místa poruchy energetické sítě, která jinak nemusí být dlouhou dobu lokalizována a následně může přinést obrovské komplikace. Často dochází například k porušením vodovodních řadů, kde dochází k velkým podzemním únikům vody bez možnosti snadné identifikace. Měřící systém s on-line vyhodnocováním umožní snadnou identifikaci závady a okamžité alarmové hlášení.

Sbírané informace lze snadno navázat na výrobní data

Jednotlivé informace o spotřebě energií lze snadno navázat na výrobní data - získáváme tak přesný časový profil spotřeby v závislosti na výrobě a můžeme lépe plánovat zdroje nebo jednotlivé zakázky.

Široké spektrum měřených dat

Máme zkušenosti s měřením spotřeby vody, plynů, elektrické energie, tepla, chladu a dalších medií.

 

VLASTNOSTI

Komponenty pro měření energií

  • Používáme ověřené produkty pro měření energií od tuzemských i zahraničních dodavatelů.
  • Pro realizaci drátových měřících sítí umíme nasadit průmyslové sběrnice MODBUS a MBUS.
  • Pro realizace bezdrátových technologií máme vyvinuté komponenty pro technologie ELSTER / WAVENIS.

Využití stávajících měřičů

  • Velké množství stávajících průmyslových měřičů umožňuje přímé připojení měřící sondy - často je snadné dosáhnout požadovaného efektu s minimem technických prostředků.

Pro vyhodnocování dat používáme vlastní SW

  • Realizovaná měření umíme interpretovat vlastním SW, případně měřená data poskytnout v libovolném formátu pro integraci do zákaznického ERP nebo MES systému.
  • Měřená data umíme zkombinovat s výrobními daty z jednotlivých strojů.

Další informace

pdf 

phone  +420 774 678 674

mail  info @ raulia.cz

pu2a    pu2b