POSKYTUJEME DODÁVKY HARDWARE A SOFTWARE I ANALYTICKÉ SLUŽBY PRO MĚŘENÍ, SBĚR A VYHODNOCENÍ VÝROBNÍCH DAT.
UMÍME UPRAVIT I STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ JEJICH ROZŠÍŘENÍ, PŘÍPADNĚ VYTĚŽENÍ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ INFORMACÍ.

 
 

Základem analýzy výrobních informací je sběr dat

Vstupním předpokladem všech elektronizovaných výrobních systémů je zajištění vstupních informací, tedy dat z jednotlivých strojů, dopravníků, nebo nástrojů, které se podílejí na výrobním procesu. Běžným jevem je široké spektrum různých výrobních strojů, z nichž některé mají možnosti poskytování dat, jiné je mají omezená a některé žádné, typicky starší stroje pracující izolovaně.

Hardwarové nástroje sběru dat

Pro jednotlivé zařízení umíme realizovat vhodnou formu konverze požadovaných dat prostřednictvím lokálního modulu - koncentrátoru. Takový koncentrátor může být určen pro jeden či více strojů nebo i pro jednu výrobní linku. Vše realizujeme na míru konkrétním požadavkům na požadovaný objem sbíraných informací a složitosti jejich zisku. Vlastní hardwarové vybavení používáme výhradně od japonských dodavatelů s ověřenou vysokou spolehlivostí. Koncentrátor umožňuje převod těchto dat na vyšší formy komunikace, obyčejně se jedná o ethernetovou komuniaci s protokolem XML. Pro koncetrátory používáme vlastní softwarové řešení.

Různé potřeby znamenají individuální přístup k řešení

Sbírané informace z výrobní technologie lze použít k rozmanitým účelům. Může se jednat o sledování množství výroby - počty kusů, metrů, apod., kontrolu kvalitativních parametrů - počet zmetků, rychlosti výroby, prostojového času - produktivity nebo sledování toku výroby, výrobních nástrojů nebo výrobních surovin. Další oblastí je měření energií potřebných pro výrobu - spotřeby vody, plynu, el. energie, páry, případně sledování dodržování technologických postupů.

 

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY

Jednoduchý a levný koncentrátor dat pro výrobní stroje

  • Modulárně řešený koncentrátor umožňuje přizpůsobení se lokálním podmínkám pro sběr dat.
  • Umožňuje monitoring jednoduchých vstupů - tlačítek, majáků, napětí na svorkovnicích i měření analogových hodnot.
  • Zároveň umožňuje připojení seriových nebo paralelních linek, případně datových protokolů - je-li zapotřebí.
  • Pro připojení stávajících sběrnic PLC 

Výstupem je unifikovaný protokol 

  • Jako výstupní protokol je použit unifikovaný protokol, v ASCII nebo XML, který lze přenášet pro ethernetu nebo jiné průmyslové sběrnici.
  • Umíme provést implementaci do stávajícího ERP nebo MES systému.

 

Další informace

pdf Datasheet - prediktivní údržba

pdf Datasheet - prediktivní údržba - snímače

phone  +420 774 678 674

mail  info @ raulia.cz

pu2a    pu2b