PLÁNOVÁNÍ ÚDRŽBY VÝROBY NA ZÁKLADĚ MATEMATICKÉ ANALÝZY DAT ZE SENZORŮ UMÍSTĚNÝCH NA KOMPONENTECH VÝROBNÍ LINKY UMOŽŇUJE REDUKOVAT NEPLÁNOVANÉ ODSTÁVKY ČÍMŽ SE ZVYŠUJE EFEKTIVITA PROVOZU VÝROBNÍ LINKY

 
 

Koruna vložená do prevence se vrátí 3x

Přísloví které se používá v mnoha oblastech platí i v oblasti údržby technologických a výrobních zařízení. Výpadek výrobní linky znamená prostoj, a prostoj je vždy významnou ztrátou pro výrobní závod.

Lze předvídat

Snadno lze použít jiné přísloví – tak dlouho se chodí s hrnkem pro vodu až… Bohužel u hrnku to snadněji poznáte, že v je ucho nalomené. Ve velkém výrobním závodě často problém vznikne chybou zanedbatelné součástky jejíž cena je často nižší než minuta vzniklého prostoje, často i třeba několik sekund. Problém je vědět, že jedna z tisíců součástek se porouchá.

Sběr dat z akčních členů

Sběrem informací, teploty, tlaky, otřesy, vibrace, odběry proudu, průtoky provozních médií lze identifikovat nastávající poruchu a včas zasáhnout například o výrobní přestávce, apod. Základem je realizace měřících sítí pro sledování parametrů akčních členů na výrobních linkách, především motorů, převodovek, hydraulických nebo vzduchových ventilů. Sběr informací o jednotlivých prvcích umožňuje jejich dlouhodobou analýzu a na základě aplikace prediktivní matematiky jsme schopni předpovídat možné chybové stavy jednotlivých komponent. Naše společnost se zaměřuje především na efektivní návrh měřících sítí, spolupracujeme se SW společnostmi, které navrhují vlastní algoritmy a výzkumnými institucemi které realizují matematické modely.

 

VLASTNOSTI

Základem je sběr dat fyzikálních veličin na akčních členech a rozvodech

  • Kvalitní měření je základem pro identifikaci potenciální poruchy. Data která jsou změřena musí být uložna do rozsáhlé databáze a podléhají dalšímu zpracování.

Výpočet potenciální predikované poruchy

  • Je základním know-how pro funkční systém. Obor predikce časovýchj řad je mnoha výzkumnými ústavy zpracováván a s jejich pomocí jsme schhopni přinést solidní funkční systém s relevantními výstupy.

Plánování údržby

  • Ve spolupráci s softwarovými společnostmi jsme schopni realizovat výstupní rozhraní pro údržbu, které je jednoduché a dává jasné pokyny na co se zaměřit.

 

Další informace:

pdf Datasheet - prediktivní údržba

pdf Datasheet - prediktivní údržba - snímače

phone  +420 774 678 674

mail  info @ raulia.cz

pu2a    pu2b