Průmyslový hardware

CONTEC
Nabízíme kompletní portfolio průmyslového hardware pro výrobu, logisitiku.a dopravu Umíme i specifické řešení pro potravinářství a zdravotnictví.
další informace...

Prediktivní údržba

Prediktivní jinými slovy "preventivní" údržba minimalizuje prostojové časy. Umíme implementovat hardware i software měřící a vyhodnocující kritické parametry...
další informace...

Sběry a měření dat

v našem pojetí vnímáme jako spojení a sběr dat z často rozličných strojů do konsolidovaného systému. Snažíme se připravit informace ze strojů do takové podoby, která programátory nezaskočí.
další informace...

Industry 4.0

  Industry 4.0 je pojmem který zahrnuje elektronizaci výrobní dokumentace, výrobních postupů a návodek a také přesnou tracebilitu produktu - tedy sběr informací z čeho kde a jak byl složen...
další informace...

loaklizační systémy RTLS

Máme 10leté zkušenosti s realizacemi RTLS a AutoID systémů.<br> Máme několik úspěšně realizovaných projektů a nepřeberně zkušeností s RFID, RTLS, čárovými kódy, jejich tiskem i čtením...    
další informace...