Ve spolupráci se společností PDSystems s.r.o., která již více 10 let realizuje prvky pro zvýšení bezpečnosti chodců jsme schopni podobné řešení realizovat i v průmyslových závodech.

Především v místech kde dochází ke střetům pracovníků s kolejovými i nekolejovými dopravními prostředky je žádoucí zvýraznění těchto míst.